Sněmovní tisk 781
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 3. 2020 jako tisk 781/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Polanský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 25. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 781/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (příhlásit)