Sněmovní tisk 778
Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018

Autor: min. prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 3. 2020 jako tisk 778/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 819/19, PID ALBSBEEQPHQL.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 16. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)