Sněmovní tisk 763
Zpráva o inflaci - leden 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2020 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2019)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 2. 2020 jako tisk 763/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 3. 2020 (usnesení č. 271). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 763/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)