Sněmovní tisk 698
Zpráva o životním prostředí ČR 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí ČR 2018

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 1. 2020 jako tisk 698/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1002/19, PID ALBSBGAJ8984.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Zpravodajem určen RNDr. Jan Zahradník.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 8. 1. 2020 jako senátní tisk 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 387).
  Návrh zařazen na 21. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 30. 4. 2020 odročil (usnesení č. 393).
  Návrh projednán dne 10. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 425).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)