Sněmovní tisk 662
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Janda J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 28. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0662.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 662/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1121/19, PID ALBSBJGKTWQY.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, daň, daň z přidané hodnoty, daňová asignace, podpora odbytu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)