Sněmovní tisk 613
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 10. 2019 jako tisk 613/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 680/19, PID ALBSBC6FLHI2.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Radek Koten.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)