Sněmovní tisk 612
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017)

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 10. 2019 jako tisk 612/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 699/19, PID KORNBE8FH7DA.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Radek Koten.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, ministerská odpovědnost, policie, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)