Sněmovní tisk 600
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 9. 2019 jako tisk 600/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Ing. Jan Řehounek.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 10. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 600/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)