Sněmovní tisk 583
Zpráva o finančních opravách EU prostředků v ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 8. 2019 jako tisk 583/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 778/19, PID KORNBFEE5WO4.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Zpravodajem určena Ing. Iva Kalátová.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 583/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: finanční vyrovnávání, finanční ztráta, hospodářská podpora, parlamentní kontrola, režim financování EUISP (příhlásit)