Sněmovní tisk 580
Novela z. - daňový řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 722/19, PID KORNBCDG9DUC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 767).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21., 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/3, který byl rozeslán 22. 1. 2020 v 15:59.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 580/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 934).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.
  Návrh zákona 19. 3. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 580/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 580/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21., 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 51).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3941Tomáš Martínek16165-24357.docx (11 KB) / PDF (461 KB, 6 stran) 28. 11. 2019 v 15:14:46
3981Jan Bartošek16205-24419.docx (59 KB) / PDF (415 KB, 17 stran) 6. 12. 2019 v 09:30:31
4085Jan Hrnčíř16309-24671.docx (13 KB) / PDF (243 KB, 1 strana) 9. 1. 2020 v 11:20:36
4127Vojtěch Munzar16351-24742.docx (202 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 21. 1. 2020 v 08:18:38
4128Vojtěch Munzar16352-24743.docx (205 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 08:19:06
4131Vojtěch Munzar16355-24745.docx (207 KB) / PDF (308 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 08:21:28
4133Vojtěch Munzar16357-24747.docx (204 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 08:23:11
4134Vojtěch Munzar16358-24748.docx (204 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 08:23:38
4136Vojtěch Munzar16360-24749.docx (203 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 21. 1. 2020 v 08:24:48
4137Vojtěch Munzar16361-24750.docx (208 KB) / PDF (305 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 08:25:15
4146Miloslava Vostrá16370-24763.docx (42 KB) / PDF (357 KB, 5 stran) 21. 1. 2020 v 10:11:56
4147Vojtěch Munzar16371-24764.docx (205 KB) / PDF (332 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 10:31:09
4152Vojtěch Munzar16376-24767.docx (208 KB) / PDF (239 KB, 4 strany) 21. 1. 2020 v 13:03:38
4153Vojtěch Munzar16377-24768.docx (205 KB) / PDF (318 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 13:05:41
4157Miroslav Kalousek16381-24772.doc (40 KB) / PDF (325 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:50:52
4160Věra Kovářová16384-24775.docx (30 KB) / PDF (296 KB, 6 stran) 21. 1. 2020 v 14:59:01
4161Věra Kovářová16385-24776.docx (28 KB) / PDF (281 KB, 5 stran) 21. 1. 2020 v 14:59:39
4164Jakub Michálek16388-24778.docx (13 KB) / PDF (181 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:27:29
4171Věra Kovářová16395-24785.docx (28 KB) / PDF (286 KB, 5 stran) 21. 1. 2020 v 17:28:58
4176Mikuláš Ferjenčík16400-24788.docx (14 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 16:15:35
4177Mikuláš Ferjenčík16401-24791.docx (13 KB) / PDF (184 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 16:23:50
4179Jan Skopeček16403-24793.doc (31 KB) / PDF (192 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 16:40:34
4180Jan Skopeček16404-24794.doc (34 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 16:40:34
4183Roman Onderka16407-24798.docx (17 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 21. 1. 2020 v 17:00:49
4185Lukáš Kolářík16409-24802.docx (7 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 17:11:45
4186Lukáš Kolářík16410-24803.docx (8 KB) / PDF (294 KB, 3 strany) 23. 1. 2020 v 18:13:55
4187Věra Kovářová16411-24804.docx (30 KB) / PDF (329 KB, 6 stran) 21. 1. 2020 v 17:29:20
4190Zbyněk Stanjura16414-24807.docx (15 KB) / PDF (226 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 17:47:09
4191Zbyněk Stanjura16415-24808.docx (15 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 17:48:22
4200Jan Skopeček16424-24834.doc (36 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 19:38:34


Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňový trestný čin, elektronická správa, penále, pokuta

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)