Sněmovní tisk 573
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 8. 2019 jako tisk 573/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Ing. Pavel Pustějovský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)