Sněmovní tisk 563
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Autor: ministr školství

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 2. 8. 2019 jako senátní tisk 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 9. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 9. 2019 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 296).Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, místní orgány státní správy, organizace školství, regionální orgány státní správy, školský systém, školství, vzděláváníISP (příhlásit)