Sněmovní tisk 541
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2019 jako tisk 541/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 517/19, PID KORNBBZCLV54.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 541/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)