Sněmovní tisk 492
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 5. 2019 jako tisk 492/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Zpravodajem určen Ing. et Ing. Leo Luzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)