Sněmovní tisk 486
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 5. 2019 jako tisk 486/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 334/19, PID ALBSBB9DZEP8.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Mgr. Vít Rakušan.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, extremismus, extremistická strana, krajní pravice, levicový extremismus, rasismus, zpráva o činnostiISP (příhlásit)