Sněmovní tisk 474
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2018

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2019 jako tisk 474/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Mgr. Radek Holomčík.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 28. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)