Sněmovní tisk 461
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2018

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 4. 2019 jako tisk 461/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2019 (usnesení č. 181). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Polanský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (příhlásit)