Sněmovní tisk 445
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2019 jako tisk 445/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen Ing. Tomáš Martínek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, kontrola rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, rozpočet, zpráva o činnostiISP (příhlásit)