Sněmovní tisk 418
Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Jan Farský, Petr Gazdík, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 28. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0418.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 3. 2019 jako tisk 418/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 227/19, PID ALBSB9XH9VFE.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: pojištění zákonné odpovědnosti, správní odpovědnost, úředník, veřejná služba, veřejný úřad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)