Sněmovní tisk 417
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Jiránek, Jakub Michálek, Ondřej Profant, Ivan Bartoš) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jiránek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 417/0 dne 28. 2. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0417.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 3. 2019 jako tisk 417/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 226/19, PID KORNB9XHD2KW.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 24. 4. 2019 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační systém, internet, internetová adresa, komunikační systém, poskytovatel internetových služeb

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)