Sněmovní tisk 416
Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 26. 2. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 71/19, PID KORNB75GF366.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 939).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 125, usnesení č. 1295).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 3. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 11/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ratifikace dohody, regulace rybolovu, rybářská loď, velrybaISP (příhlásit)