Sněmovní tisk 407
Zpráva o inflaci - leden 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2018)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 2. 2019 jako tisk 407/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 407/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 659).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)