Sněmovní tisk 405
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pikal V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 405/0 dne 19. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0405.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2019 jako tisk 405/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 208/19, PID ALBSB9LHGH1R.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)