Sněmovní tisk 404
Novela z. o hl. m. Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 15. 2. 2019.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 19. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0404.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2019 jako tisk 404/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 207/19, PID ALBSB9LHDDHK.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: hlavní město, povinnosti úředníka, Praha, přenesení pravomoci, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)