Sněmovní tisk 401
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 14. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0401.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2019 jako tisk 401/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 192/19, PID KORNB9HBP3ET.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: dluh, umořování, výpůjčka, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)