Sněmovní tisk 400
Novela z. - autorský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Mračková Vildumetzová, Adam Kalous, Milan Feranec; k návrhu se připojili: Patrik Nacher) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mračková Vildumetz.J.a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 14. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0400.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2019 jako tisk 400/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 191/19, PID KORNB9HBK71O.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2806František Vácha15030-22371.doc (32 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 08:51:37


Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)