Sněmovní tisk 390
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 5. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0390.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 390/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 168/19, PID ALBSB95FLE1H.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2832Jiří Strýček15056-22413.doc (63 KB) / PDF (305 KB, 6 stran) 13. 5. 2019 v 10:45:50
3585Kateřina Valachová15809-23844.docx (20 KB) / PDF (258 KB, 5 stran) 29. 10. 2019 v 16:13:32


Deskriptory EUROVOCu: ministr, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)