Sněmovní tisk 39
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 39/0 dne 20. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0039.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 39/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 18/18, PID ALBSAU9FCUQE.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1544Radek Koten13768-20414.docx (17 KB) / PDF (343 KB, 4 strany) 31. 10. 2018 v 10:15:06
6608Jiří Mašek18832-28731.docx (22 KB) / PDF (212 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 08:41:08


Deskriptory EUROVOCu: extremismus, islám, lidská práva, muslim, náboženský fundamentalismus, náboženství, ochrana práv a svobod, politická ideologie, radikální strana, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)