Sněmovní tisk 389
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 389/0 dne 5. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0389.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 389/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 167/19, PID ALBSB95JJLXX.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kvalita výuky, školská legislativa, školství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)