Sněmovní tisk 387
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 30. 1. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0387.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2019 jako tisk 387/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 149/19, PID ALBSB8XGCKRQ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, povinnosti úředníka, státní tajemství, statut úředníka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)