Sněmovní tisk 385
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 1. 2019 jako tisk 385/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1126/18, PID KORNB7FJTF0R.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 1. 2019 (usnesení č. 155). Zpravodajem určen Ing. Pavel Růžička.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, extremismus, extremistická strana, krajní pravice, levicový extremismus, rasismus, zpráva o činnostiISP (příhlásit)