Sněmovní tisk 375
Novela z. - správní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 22. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0375.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 375/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 112/19, PID ALBSB8QJT8ON.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: nevyřízené soudní spory, rozsudek, správní řízení, správní soud, stanovisko

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)