Sněmovní tisk 357
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vondrák I., Podstawka R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 357/0 dne 19. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0357.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2019 jako tisk 357/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 6/19, PID KORNB7NJ4WQ1.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dopravní politika, pozemní doprava, silniční síť

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)