Sněmovní tisk 355
Zpráva o životním prostředí ČR 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2017

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 12. 2018 jako tisk 355/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 971/18, PID KORNB5EJ2SIO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Zpravodajem určen RNDr. Jan Zahradník.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 13. 12. 2018 jako senátní tisk 18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 3. 2019 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 18/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2019 na 7. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 128).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)