Sněmovní tisk 350
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 7. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0350.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 350/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1137/18, PID ALBSB7BJT9TB.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2223Jan Čižinský14447-21457.docx (20 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 13. 2. 2019 v 12:45:16


Deskriptory EUROVOCu: bezplatné služby, školská legislativa, společné stravování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)