Sněmovní tisk 35
N.z. o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 35/0 dne 18. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0035.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 35/1 (připomínky).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 15/18, PID ALBSAU8FW6KL.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 27. 2. 2018 na 7. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 117).
  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).
  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 35/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 35/3 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, veřejné hlasování, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)