Sněmovní tisk 340
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2018 jako tisk 340/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 907/18, PID KORNB5VJ2F8K.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 340/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)