Sněmovní tisk 333
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 19. 11. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 849/18, PID KORNB2UEEW9M.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 475).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 31. 3. 2020 vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2158Pavel Juříček14382-21333.docx (15 KB) / PDF (322 KB, 2 strany) 1. 2. 2019 v 13:22:46
3394Patrik Nacher15618-23512.doc (92 KB) / PDF (312 KB, 11 stran) 20. 9. 2019 v 08:09:37


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, nemoc, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)