Sněmovní tisk 318
Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0318.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 318/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1015/18, PID ALBSB69GLSTL.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, kapitálový převod, obchodní rejstřík, právnická osoba, seznam, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)