Sněmovní tisk 313
N.z. o změně sídel některých státních úřadů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Farský, Vít Rakušan, Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 313/0 dne 29. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0313.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 11. 2018 jako tisk 313/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1013/18, PID KORNB63KGDZS.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: decentralizace, orgány veřejné správy, sídlo instituce, sídlo správy, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (21)ISP (příhlásit)