Sněmovní tisk 309
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele:

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 309/0 dne 23. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0309.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2018 jako tisk 309/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 968/18, PID ALBSB5ZJZWOH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2224Jan Čižinský14448-21458.docx (19 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 13. 2. 2019 v 12:46:19


Deskriptory EUROVOCu: počet žáků, region, střední vzdělání, student, veřejné školství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)