Sněmovní tisk 306
Zpr.o využití doporučení veřejné ochránkyně práv za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017

Autor: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 10. 2018 jako tisk 306/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 816/18, PID ALBSB4LB2T8L.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2018 (usnesení č. 120). Zpravodajem určena prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 306/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 884).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, daň z majetku, doporučení, evidence obyvatelstva, ombudsman, sociální služby, sterilizace, všeobecné zdravotní pojištěníISP (příhlásit)