Sněmovní tisk 296
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Helena Langšádlová, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 9. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0296.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 296/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 895/18, PID KORNB5GCJP21.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, parkovací plocha, přepravní předpisy, silniční doprava, silniční síť, správní delikt, technická kontrola, vozidlo, 4816 pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)