Sněmovní tisk 293
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Martínek T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 3. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0293.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2018 jako tisk 293/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 876/18, PID KORNB599TAPB.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2023Tomáš Martínek14247-21098.docx (28 KB) / PDF (385 KB, 9 stran) 7. 1. 2019 v 14:03:06
2457Tomáš Martínek14681-21858.docx (25 KB) / PDF (491 KB, 7 stran) 25. 3. 2019 v 12:21:24
2827Jana Levová15051-22407.docx (21 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 10. 5. 2019 v 13:01:33
3236Jana Levová15460-23271.doc (37 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 28. 8. 2019 v 10:31:29


Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z převodu nemovitosti, daňová úleva, daňový základ, fyzická osoba, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)