Sněmovní tisk 282
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 9. 2018 jako tisk 282/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 660/18, PID KORNAZBCZLXN.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Zpravodajem určen Ing. Petr Bendl.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 282/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)