Sněmovní tisk 260
Novela z. o státním občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 776/18, PID KORNB4396DTG.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 665).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 207/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvojí státní příslušnost, potomek, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)