Sněmovní tisk 259
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Jan Lipavský předložil sněmovně návrh zákona 20. 8. 2018.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 21. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0259.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 259/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 777/18, PID KORNB43E44XG.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropské volby, Evropský parlament, poslanec EP, střet zájmů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)