Sněmovní tisk 254
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 8. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0254.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 6. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 9. 2018 jako tisk 254/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 730/18, PID KORNB3MDS2KN.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2018 (usnesení č. 106). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 11. 3. 2021 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňový základ, mzda, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)