Sněmovní tisk 246
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jiří Mihola, Jan Čižinský, Vít Kaňkovský, Stanislav Juránek, Marek Výborný, Jan Bartošek, Pavla Golasowská, Pavel Bělobrádek, Ondřej Benešík) předložila sněmovně návrh zákona 19. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 246/0 dne 20. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0246.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2018 jako tisk 246/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 692/18, PID KORNB2ZJ2Q8A.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: obec, politika zaměstnanosti, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rozvojový potenciál, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)