Sněmovní tisk 228
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2017

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 2018 jako tisk 228/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 489/18, PID KORNAYTERZ55.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)